Griet
Wetenschappelijk I Scopthalmus rhombus
Engels I Brill
Frans I Barbue
Duits I Glatbutt Kleist
Spaans I Rémol
Italiaans I Rombo lisico
Uiterlijk

De griet lijkt heel veel op zijn naaste verwant, de tarbot. Het opvallendste verschil betreft de eerste stralen van de lange rugvin, die bij de griet niet helemaal aaneengesloten zijn: vanaf het midden wijken ze.
Het lichaam is bedekt met kleine cycloïde schubben, die in de huid aan de rechterkant diep ingeplant zijn. Op de huid zitten geen benige knobbeltjes.Van boven is de griet groen - tot grijsbruin, met grillige donkere vlekkenen lichte stipjes en van onderen is hij roomwit.

Voorkomen

De griet leeft op de bodem, op 5 - 70 meter diepte. In de Middellandse Zee paaien deze vissen van maart tot juni, in noordelijker streken van mei tot augustus. De volwassen vissen leven gewoonlijk alleen.
Door hun schutkleur steken ze nauwelijks af tegen de ondergrond, waarin ze zich soms deels ingraven.

 

 

Paaitijd

De eitjes en de larven drijven in het water; wanneer de visjes 2 - 3, 5 cm lang zijn, dalen ze af naar de bodem en veranderen ze van vorm. De pootvissen eten voornamelijk schaaldieren en andere ongewervelde dieren; volwassen grieten geven de voorkeur aan vis, aan de larven en de jongen vooral.

 

Meer info