Zalm
Wetenschappelijk I Salmo salar
Engels I Salmon
Frans I Saumon
Duits I Lachs
Spaans I Salmön
Italiaans I Salmone
Uiterlijk
Voorkomen

De zalm leeft hoofdzakelijk in noordelijke zeeën en de Noord-Atlantische Oceaan. De vis komt daar voor in de Atlantische staten en aangrenzende rivieren. De Atlantische zalm kan tot 36 kg wegen.

 

Paaitijd

In de paaitijd verschijnen er rode en oranje vlekken op de kop en aan de flanken en wordt de buik roze, buiten de paaitijd is heeft het mannetje dezelfde kleur en bouw als het vrouwtje.
De Europese zalm vermenigvuldigt zich alleen in zoet water. Wanneer ze geslachtsrijp zijn (op 4 tot 5 jarige leeftijd), zwemmen de vissen de rivier, waarin ze geboren zijn, op om de paaigronden te bereiken, die verder stroomopwaarts liggen dan die van de forel (S. trutta). Daarbij kunnen ze over obstakels van wel 2 meter hoog springen. Eenmaal aangekomen op de paaiplaats, graven de vrouwtjes met heftige bewegingen van hun lijf ronde nesten, waarin ze hun eitjes deponeren. Het paaien gebeurt gewoonlijk in oktober, november of december, waarna de meeste vissen (vooral de mannetjes) sterven. Sommige kunnen nog een keer voor nakomelingen zorgen. De eitjes komen pas in het voorjaar uit. De jonge vissen vormen groepjes en zakken geleidelijk de rivier af, sommige doen er wel drie jaar over om de zee te bereiken.

Meer info